O izbie

Szczepienia na Grypę

Realizacja Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2019-2021. W ramach programu przewidziano bezpłatne wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przez lekarza lub pielęgniarkę.

Realizacja Programu w roku bieżącym potrwa do wyczerpania limitu szczepionek.

Pełną informację na temat wykazu realizatorów wykonujących szczepienia przeciw grypie po 65 roku życia można także uzyskać pod numerem Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej (12) 661-22-40.

Apel do seniorów 75+

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 oraz zmianami na liście leków refundowanych, dotyczących refundacji szczepień przeciw grypie dla seniorów tj. osób urodzonych nie później niż w 1946 r., Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK apeluje, aby seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, rozważyli możliwość skorzystania z rządowego programu szczepień, a z programu miejskiego szczepień przeciwko grypie w pierwszej kolejności korzystały osoby, które ukończyły 65 do 75 lat, które nie są objęte rządową akcją szczepień.


Szczepienia realizowane są w ramach programów ogólnomiejskiego i dzielnicowego. W przypadku programu dzielnicowego pierwszeństwo mają osoby, które są mieszkańcami danej dzielnicy. 

W tym roku przewidziano 7666 szczepień, z tego miasto zakupiło dotychczas 3514 szczepień, w ramach środków dzielnic Krakowa dostępnych było 852 szczepień, a dodatkowo w ramach nowych podpisywanych umów będzie dostępnych jeszcze 3300 szczepień.

Termin szczepienia będzie zależny od daty dostaw szczepionek. Jeżeli podczas rejestracji nie będzie możliwe ustalenie terminu, placówka będzie kontaktować się z zapisanym pacjentem po otrzymaniu szczepionek.

Szczepionki przeciw grypie najlepiej przyjmować w okresie październik–listopad, gdyż obejmują swoim działaniem także okres wiosenny.

Więcej szczegółów na temat wykazu realizatorów wykonujących szczepienia przeciw grypie po 65. roku życia można także uzyskać pod numerem Krakowskiego Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej i Covidowej: 12 661 22 40.