Szczepienie przeciwko grypie dla środowiska lekarskiego

Koleżanki i Koledzy!

W związku z rozmowami prowadzonymi przez Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministrem Zdrowia i deklaracjami o możliwości otrzymania przez samorząd lekarski szczepionek przeciw grypie dla lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie oczekuje na dostawę szczepionek.

Inicjatywa ta adresowana jest do osób, które nie będą zaszczepione w swoich zakładach leczniczych oraz tych, które nie mogą skorzystać z rozwiązania udostępnionego przez Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepionki-przeciw-grypie-dla-personelu-medycznego

https://szczepionkanagrype.mz.gov.pl/

m.in. lekarzy udzielających świadczeń poza umową z NFZ, lekarzy emerytów-rencistów niewykonujących pracy, lekarzy stażystów.

Szczepionki będą bezpłatne, przeznaczone wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów, nie będziemy „wydawać” opakowań ze szczepionkami tylko szczepić w siedzibie Izby w Krakowie przy Krupniczej oraz we wszystkich Delegaturach.

Zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem, nr PWZ i nr telefonu kontaktowego prosimy przesyłać na poniższe adresy e-mail (właściwe ze względu na przynależność terytorialną) do końca października br.

Kraków – a.bartoszek@hipokrates.org

Delegatura N. Sącz – nowy.sacz@hipokrates.org

Delegatura Krosno – krosno@hipokrates.org

Delegatura Przemyśl – przemysl@hipokrates.org

Niestety nie wiemy ile dawek szczepionek otrzymamy, nie znamy też terminu dostawy, dlatego zgłoszenie nie jest równoznaczne z możliwością zaszczepienia.

Po otrzymaniu szczepionek będziemy informować o dalszych szczegółach.

Z pozdrowieniami

Robert Stępień