Szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

CSIOZ kontynuuje w 2020 roku bezpłatne szkolenia z EDM

W 2020 roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia kontynuuje w ramach Akademii CSIOZ projekt szkoleniowy „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

W ramach projektu pracownicy podmiotów leczniczych – POZ-ów oraz szpitali – mogą wziąć udział
w organizowanych na terenie całego kraju bezpłatnych szkoleniach.

Celem szkoleń jest ułatwienie pracownikom podmiotów leczniczych, dostępu do aktualnej
i merytorycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania i obsługi e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zaplanowano:

  • 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną;
  • 660 szkoleń dla pracowników szpitali.

Wszystkie placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W województwie małopolskim szkolenia dla pracowników POZ odbędą się wg następującego harmonogramu:

17 marca w Tarnowie i Oświęcimiu

18 marca w Krakowie i Nowym Sączu

19 marca w Nowym Targu

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia tutaj: https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin.

Więcej informacji: http://bit.ly/szkolenieEDM.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.