Uchwała Nr 9/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 9/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2018 poz. 617 – tekst jednolity – z późn. zmn.) i art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 24 oraz art. 25 pkt. 10 w zw. z  art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz.168 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), w związku z § 1 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie kieruje od dnia 1 marca 2019 r. lekarzy i lekarzy dentystów, którym Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przyznała prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania, do podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, umieszczonych na liście podmiotów uprawnionych do zatrudniania lekarzy stażystów oraz do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego.

§2

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w §1, skierowanych od 1 marca 2019 r. do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

                 Sekretarz                                                                               Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

              w Krakowie                                                                           w Krakowie

     Lek. Mariusz Janikowski                                                 Lek. dent. Robert Stępień

                                                                       Załącznik nr 1

MAŁOPOLSKA

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66:

 1. Grabowska Katarzyna
 2. Gruca Michał

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie:

 1. Gryboś Dawid
 2. Kumiega Monika
 3. Pilch Mateusz
 4. Trzeciecka Anna

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie:

 1. Dziadek Grzegorz
 2. Haberka Maciej
 3. Wiklik Magdalena

Szpital Uniwersytecki w Krakowie:

 1. Lech Agnieszka
 2. Martinek Michael
 3. Zsulinszka Natalia

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie:

 1. Jezioro Maciej
 2. Karpiński Stanisław
 3. Maskvichova Anastasiya
 4. Preizner-Rzucidło Ewelina
 5. Zmyj Jakub

Miejski Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie:

 1. Krobicki Jędrzej
 2. Owoc Mateusz

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach:

 1. Janek Gabriela

Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju:

 1. Zając Olga

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu:

 1. Wdowik Justyna

Podhalański Szpital w Nowym Targu:

 1. Rajska Aleksandra

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna:

 1. Penno Marta
 2. Stysz Barbara

NZOZ Centrum Stomatologiczno-Ortodontyczne „Orto-Smile” w Rabce-Zdroju:

 1. Giża Natalia

DELEGATURA PRZEMYŚL

Centrum Opieki Medycznej  37-500 Jarosław ul. 3 Maja 70

 1. Slivinska-Grabus Anastasiia
 2. Grabuś Klaudiusz
 3. Piotr Żuk

Wojewódzki Szpital im.Św. Ojca Pio 37-700 Przemyśl ul. Monte Cassino 18

1. Badovska  Jana

FAMILI DENT Centrum Stomatologiczne 37-500 Jarosław ul. Piekarska 3

 1. Rudnicka Kamila

Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Iwona Kozioł 37-700 Przemyśl ul. 3 Maja 31/2

 1. Kosmyk Emanuela

DELEGATURA KROSNO

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II,  Krosno, ul. Korczyńska 57

 1. Andrzejewski Filip
 2. Kwiatek Magdalena

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpackie Ośrodek Onkologiczny, Brzozów, ul. Bielawskiego 18

 1. Łobaza Magdalena