biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwały ORL IX kadencji

1.Uchwała-liczebność Prezydium ORL

2.Uchwała-Pełnomocniny Delegatur OIL

3.Uchwała-upoważnienie Prezydium w imieniu ORL

4.Uchwała-upoważnienie Prezydium-fundusze

5.Uchwała-zakres obowiązków

6.Uchwała-Komisje i Zespoły Problemowe

7.Uchwała-Rzecznik Praw Lekarza

8.Uchwała-mediator

9.Uchwała-pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy

10.Uchwała-terminy posiedzeń ORL w 2022 roku

11.Uchwała-skład osobowy Komisji i Zespołów

Uchwała Nr 12 – ze względu na ochronę danych osobowych – treści nie ujawniamy.

13.Uchwała-redaktor naczelny kolegium GGL

14.Uchwała-kolegium GGL

15.Uchwała-kolegium GGLD

16.Uchwała-cennik GGL-zmiana uchwały

17.Uchwała-składy osobowe Komisji i Zespołów ORL-zmiana uchwały-Zespół ds. Epidemiologii 18.Uchwała-regulamin-Rzecznik Praw Lekarza

19.Uchwała-dopłata na kształcenie dzieci lekarzy

Uchwały od Nr 20 do Nr 46 – w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego – ze względu na ochronę danych osobowych – treści nie ujawniamy.

47.Uchwała-przedstawiciel ORL do Komisji Stomtologicznej NRL

48.Uchwała-konkurs-Uniwersytecki Szpital Dziecięcy-Oddział AiIT

49.Uchwała-konkurs-Myślenice-Oddział Zakaźny

Stanowisko ORL w Krakowie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych