biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Urząd statystyczny – Obowiązek sprawozdawczy MZ-11, MZ-88, MZ-89

Informacja dla praktyk lekarskich z województwa małopolskiego
Realizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje
sprawozdania o symbolu MZ.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
(Dz. U. poz. 2062 z późn. zm.) dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą
statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.


Od roku 2022 obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie
od kodu w księdze rejestrowej.


Szczegóły dotyczące rodzajów formularzy, które dana praktyka powinna wypełnić oraz terminów
przekazania przedstawia poniższa tabela.

Kliknij aby otworzyć