Usprawnienie procesu szczepień personelu medycznego

Pismo Prezesa ORL w Krakowie do Dyrektor MOW NFZ w Krakowie w sprawie usprawnienia zgłaszania personelu medycznego do szczepień przeciwko COVID-19.

Treść przesłanego pisma:

Poniżej publikujemy odpowiedź jaką dostaliśmy z NFZ:

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na pismo z dnia 11 stycznia br. niniejszym pragniemy odnieść się do poszczególnych uwag w nim zawartych:

·         ” Zgłoszenia bezpośrednio przez stronę https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ nie generują potwierdzenia przyjęcia wysłanej listy i nie informują o planowanym terminie szczepienia.

Uwaga o braku informacji o zgłoszeniu do szpitala węzłowego była przekazana przez koordynatora szczepień personelu tut. OW NFZ do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, lecz funkcjonalność ta nie została wdrożona.

Żaden z centralnych systemów przyjmowania zgłoszeń osób z grupy 0 (zero) nie informował o planowanym terminie szczepienia, gdyż ich zadaniem było (jedynie) gromadzenie informacji o osobach zgłaszanych do szczepienia, a planowanie terminów szczepień pozostawało i pozostaje działaniem punktów szczepień (w tym szpitali węzłowych).

·         ” (…) wnioskuję o umożliwienie szczepienia personelu POZ (…) na zasadach i warunkach przyjętych dla grupy 0 w pierwszej kolejności

Kolejność szczepień określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 91) par. 28a ust. 1.

·         ” Wobec braku funkcjonalności systemów informatycznych dedykowanych do obsługi szczepień nie można na dzień dzisiejszy rejestrować pacjentów

Stosowny system informatyczny do prowadzenia rejestracji zgłoszeń w ramach szczepień populacyjnych na odpowiedni dzień i godzinę został przygotowany przez Centrum e-Zdrowie. Aplikacja e-rejestracja uzupełniana jest przez punkty szczepień wolnymi terminami, które następnie są zapełniane wewnętrznie przez sam punkt szczepień lub zewnętrznie poprzez konsultantów infolinii 989 lub samych zainteresowanych (lub ich bliskich mających stosowny dostęp) poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). W razie dalszych pytań w tym zakresie prosimy o kontakt z Centrum e-Zdrowie.

·         ” Nadmierne rozbudzenie oczekiwań społecznych w odniesieniu do realnych możliwości systemu (na tym etapie przygotowań) wydaje się niewłaściwe i może mieć negatywne skutki. (…) Konieczne jest przekazywanie prostych i precyzyjnych informacji społeczeństwu, kto i w jakim terminie może zostać zarejestrowany na szczepienie przeciwko COVID-19 i kiedy takie szczepienie może zostać wykonane.

Tut. OW NFZ nie może wypowiedzieć się odnośnie powyższych uwag. Ze swej strony bierzemy czynny udział w prowadzonej kampanii na rzecz szczepień przeciw COVID-19 i zachęcamy do jak najszerszego zaszczepienia mieszkańców małopolski i nie tylko. Niemniej wskazywanie terminów szczepień poszczególnych grup społecznych nie jest zadaniem przypisanym NFZ i pozostaje prerogatywom Ministerstwa Zdrowia.

·        ” (…) konieczne będzie opracowanie stosownej procedury i podanie jej do publicznej widomości, dotyczącej postępowania z pacjentami, którzy nie zgłosili się na umówioną wizytę szczepienną

Tut. OW NFZ nie ma uprawnień do podejmowania powyższych kroków. Podtrzymując swoje stanowisko prosimy kierować uwagi bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem,

Aleksander Duk

Dział Analiz i Planowania Świadczeń

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia