biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uwaga, termin do 30 czerwca! Deklaracja dotycząca emisyjności budynków.

Uwaga, termin do 30 czerwca! Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji dotyczącej emisyjności budynków. Deklarację muszą złożyć wszyscy właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Więcej na ten temat: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713