Wybór formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa

Szanowni Państwo,
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje w załączeniu komunikat Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 19 stycznia br., znak DPP4.861.1.2022 dotyczący terminu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przez osoby wykonujące zawody medyczne.

Treść Komunikatu kliknij aby otworzyć

Z poważaniem
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej