Ważne – wzrasta składka członkowska

Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej (Uchwała z dnia 21 października 2022 roku – poniżej)
od 1 stycznia 2023 roku składki członkowskie wzrastają do 120 zł miesięcznie w wymiarze podstawowym. Zdecydowano też, że lekarze stażyści będą wnosić połowę tej kwoty (60 zł), a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok życia. 

Krakowska Izba była przeciwna podnoszeniu składek na samorząd, postulowaliśmy także zwolnienie ze składek lekarzy rencistów i wszystkich w wieku emerytalnym, czyli powyżej 65 lat. Dyskutując podczas obrad Okręgowej Rady Lekarskiej nie byliśmy i nie jesteśmy w Krakowie zwolennikami całej tej operacji w obecnym klimacie społecznym. Liczyliśmy jednak na uwzględnienie słusznych postulatów o ulgi. Nasze stanowisko w tej sprawie zostało przedstawione w oficjalnym piśmie do prezesa Jankowskiego – jego treść – poniżej.

Niestety, jednocześnie zapadła inna niedobra decyzja, której wcześniej zbytnio nie nagłaśniano. NRL likwiduje fundusz stypendialny oraz fundusz wydawniczy. Potrzeby w zakresie stypendiów są ogromne, dlatego Okręgowa Izba Lekarska
w Krakowie postara się stworzyć taki fundusz dla swoich Członków.

W przyszłym roku przestanie także docierać do każdego lekarza i lekarza dentysty papierowe wydanie „Gazety Lekarskiej”. Przewiduje się tylko trzy papierowe wydania w pełnym nakładzie, w pierwszej połowie roku. Z wyjątkiem lekarzy powyżej 70. roku życia, wszyscy mają od stycznia  (z wyjątkiem wspomnianych trzech wydań) otrzymywać tylko wydanie elektroniczne, chyba że zadeklarują, iż wolą papier od e-maila. I w tym przypadku krakowska izba, nie miała żadnego wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie.

W związku z powyższym zapraszamy Koleżanki i Kolegów Lekarzy do aktywnej partycypacji w tworzeniu przyszłorocznego „lekarskiego budżetu samorządowego”.  Oczekujemy propozycji, pomysłów i podpowiedzi – prosimy je przesyłać na adres mailowy biuro@oilkrakow.org.pl

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień

List skierowany do NRL w związku z projektem podniesienia wysokości obowiązkowej składki na samorząd lekarski: