Wojewoda Małopolski poszukuje lekarzy do stwierdzania zgonów z powodu SARS-Cov-2 poza szpitalem

Wojewoda Małopolski powołuje lekarza lub lekarza dentystę do realizacji
zadania związanego ze stwierdzaniem zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem
SARS-CoV- 2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w naszym regionie,
związaną z narastaniem V fali epidemii oraz dużą liczbą zgonów osób podejrzanych
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem, zachodzi
konieczność zwiększenia liczby lekarzy realizujących ww. zadanie.

Pismo do podmiotów i Izby Lekarskiej