Wybory w czasach pandemii – maj

Komunikat wyborczy

Okręgową Komisję Wyborcza publikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych (TUTAJ…). Są one dostępne na naszej stronie internetowej, jak również do wglądu w siedzibie Izby i w Delegaturach. Lista członków rejonów wyborczych nie ulega zmianie w okresie kadencji. Na podstawie tych list ustaliliśmy ilość mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Okręgowa Rada Lekarska, w oparciu o liczbę mandatów określonych w rejonach wyborczych, podjęła uchwałę o liczbie mandatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji. Wynosi ok 363. Ta liczba wyznaczy nam poprzeczkę wyborczą. Aby wybory były skuteczne musimy wybrać co najmniej 50% tej ogólnej liczby mandatów – czyli 182.

Po publikacji list rejonów wyborczych Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów. Zgłoszenie musi być dokonane na odpowiednim wniosku (TUTAJ…), który publikujemy na stronie internetowej izby w zakładce wybory. Zgłoszenie to może być dokonane przez każdego członka rejonu wyborczego w odniesieniu do członka danego rejonu wyborczego. Na tym etapie wyborów sam zainteresowany może złożyć zgłoszenie swojej osoby. Ilość zgłoszeń ograniczona jest liczbą członków rejonu wyborczego. Zgłoszenia kandydatów przyjmować będziemy do 17 maja, do godz. 12 oo.

W czerwcu 2021 r. odbędą się wybory w rejonach wyborczych. Dzięki możliwości wyborów korespondencyjnych mamy ten komfort, że nie musimy osobiście stawić się przy urnie wyborczej, co jednak, na wzgląd na zapisu ustawy, nie zwalnia nas z umożliwienia również osobistego głosowania w lokalu wyborczym. Z uwagi na trwającą pandemię zachęcamy do głosowania korespondencyjnego.

Proszę o uważne przeczytanie instrukcji, która będzie dołączona do korespondencji wyborczej zawierającej kartę do głosowania. Proszę o odesłanie swojego głosu zgodnie z tą instrukcją, umieszczając głos w odpowiedniej kopercie, a tą w kolejnej kopercie zaadresowanej do Izby, z umieszczeniem na kopercie wysyłkowej odcisku pieczątki lekarskiej i swojego podpisu. Przesyłka będzie już opłacona, więc nie wymaga zakupu znaczka pocztowego. Głos musi dotrzeć do Izby przed terminem wyborów w rejonie.

Jeśli w czerwcu nie wybierzemy 50% mandatów, to jesienią powtórzymy je w rejonach, w których do wyboru nie doszło. Będą to nowe wybory z możliwością zgłaszania nowych kandydatów na delegatów. W przypadku przekroczenia progu 50%, jesienią będą możliwe wybory w rejonach, w których nie doszło do wyboru, na wniosek co najmniej 20% członków rejonu, pod warunkiem zgłoszenia co najmniej jednego kandydata.

Przewodniczący OKW

Mariusz Janikowski