Wybory w czasach pandemii

Już wcześniej informowałem, że nieuchronnie zbliża się IX kadencja samorządu lekarskiego i przed nami kolejne wybory.

20 stycznia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła liczbę lekarzy uprawnionych do wyboru jednego delegata jako 50. Przyjęła również uchwałę w sprawie minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego. Ustalono tym samym, że najmniejszy rejon wyborczy może liczyć minimum 50 lekarzy/lekarzy dentystów, a maksymalny nie więcej niż 900 lekarzy/lekarzy dentystów. Przed Okręgową Komisją Wyborczą stoi teraz zadanie tworzenia rejonów wyborczych, które pod koniec lutego zatwierdzi Okręgowa Rada Lekarska. Do tego czasu przyjmowane będą wnioski o utworzenie rejonów, podpisane przez minimum 50 lekarzy i lekarzy dentystów. Wnioski kierowane mogą być wyłącznie na formularzu załączonym na naszej stronie internetowej, w zakładce „WYBORY” IX kadencji.

            Po zatwierdzeniu przez ORL rejonów wyborczych, Komisja Wyborcza przypisze do nich lekarzy i lekarzy dentystów. Listy takie zostaną opublikowane do końca marca. Następnie przez miesiąc możliwe będzie przepisywanie się pomiędzy rejonami na indywidualny wniosek lekarza, lekarza dentysty. Stosowny formularz zamieszczony zostanie we wspomnianej zakładce. Po tym terminie opublikujemy ostateczne listy członków rejonów wyborczych, które będą obowiązywały do końca IX kadencji, w latach 2022-2026.

Po ustaleniach imiennych list rejonów wyborczych przyjmować będziemy zgłoszenia kandydatów na delegatów. Tu warto przypomnieć, że takie prawo ma każdy członek danego rejonu wyborczego  –  może zgłosić swojego kandydata, członka tego rejonu wyborczego. W wyborach na szczeblu rejonu jako kandydata na delegata można zgłosić również siebie.

W czerwcu 2021 r. odbędą się wybory w rejonach wyborczych. Dzięki możliwości wyborów korespondencyjnych mamy ten komfort, że nie musimy osobiście stawić się przy urnie wyborczej, co jednak, ze względu na zapisy ustawy, nie zwalnia nas z umożliwienia również osobistego głosowania w lokalu wyborczym.

Zachęcam wszystkich do korzystania z naszej strony internetowej, gdzie w zakładce „WYBORY” zamieszczamy na bieżąco informacje wyborcze. Zachęcam również do aktualizacji w rejestrze lekarzy swoich danych teleadresowych, co znacznie ułatwi nam przesyłanie korespondencji wyborczej.

Całą procedurę wyborczą w rejonach wyborczych pragniemy zakończyć do końca roku. Wybrani tą drogą delegaci stanowić będą Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie, uprawniony do wyboru władz naszej Izby w IX Kadencji. Ten zjazd planowany jest na marzec 2022 roku. Zjazd Krajowy będzie miał miejsce w Warszawie, w maju 2022 r.

Mam nadzieję, że wszystkie wymienione wydarzenia odbędą się już w warunkach bezpiecznych dla nas wszystkich i wrócimy do normalnych (w dobrym tego słowa znaczeniu) czynności samorządowych, czego wszystkim życzę.

Przewodniczący OKW

Mariusz Janikowski