Wyjazd na protest Pracowników Ochrony Zdrowia w Warszawie 11 września br. (sobota).

Dla osób zainteresowanych udziałem w proteście i przejazdem do stolicy, OIL w Krakowie organizuje transport autokarem (przejazd bezpłatny).

By zgłosić chęć wzięcia udziału, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Przejazd zostanie zapewniony wszystkim którzy zgłoszą chęć udziału – jednak zgłoszenie jest niezbędne aby dla nikogo nie zabrakło miejsca.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Agatą Bartoszek, tel. 12 619 17 20, a.bartoszek@hipokrates.org

Wyjazd w sobotę 11 września godz. 7:00 z parkingu pod Lidlem os. Strusia 21.

PROTEST 11.09.2021

Trasa:

Start: 12:00

 • Start: plac Krasińskich
 • Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa
 • Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście
 • Parlament RP, ul. Wiejska
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie

Zakończenie: ok. 16:00

Kolejność w kolumnie protestu:

 • Karetka + ratownicy na motorach
 • Liderzy organizatorów + chorąży z logiem i nazwą organizacji / związku
 • Liderzy gości, organizacji wspierających przedstawiciel opiekunów medycznych
 • ZZPMSWiAP: wszyscy z ochrony zdrowia
 • Technicy radiologii i radioterapii
 • Farmacja szpitalna
 • Diagności laboratoryjni: związek i samorząd
 • Fizjoterapia:  związek i samorząd
 • Pielęgniarki: związek i samorząd
 • Lekarze: związek, rezydenci i samorząd
 • Wpierający protest: Forum Związek Zawodowy (nauczyciele, celnicy, ciepłownicy), opiekunowie

Przypominam, że ze strony NIL obsługą manifestacji i zgłoszeń uczestników do udziału w niej zajmuje się Dyrektor Biura NIL – mail: k.malaszkiewicz@hipokrates.org; tel. 22/ 559 13 24.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Realizując obowiązek informacyjny Administratora, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym jest:

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie (dalej „Izba”), ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków.

2. Izba wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem poprzez e-mail: iod@oilkrakow.org.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb uczestnictwa w wydarzeniu-wyjazd na protest Pracowników Ochrony Zdrowia w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

4. Izba może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Ponadto odbiorcami danych mogą być dostawcy usług dla Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie, tj. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie systemów teleinformatycznych, dostawcy usług hostingowych, podmioty świadczące usługi prawno-doradcze lub audytowe.

5. Na warunkach i zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.