biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

XLI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie – informacja

W dniu 26 marca 2022 r. odbył się XLI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarz OIL w Krakowie, podczas którego w wyniku przeprowadzonych wyborów:

– Prezesem ORL w Krakowie ponownie został lek. dent. Robert Stępień (II kadencja)

– Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Krakowie został lek. Jerzy Sławiński (I kadencja)

Więcej informacji w zakładce „Aktualności Wyborcze”.