twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

XVIII Ogólnopolska I Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w XVIII Ogólnopolskiej  I Międzynarodowej Wystawie Malarstwa Lekarzy w  dniach  

30 maja –  5 czerwca  2021  roku w  Klubie  Lekarza  w  Łodzi 

        Na  coroczną Ogólnopolską, tym razem też Międzynarodową  Wystawę  Malarstwa  Lekarzy  Komisja  Kultury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Łodzi  zaprasza  już  po  raz  osiemnasty,  także w maju – kontynuując tym samym  tradycję  wiosennych  wernisaży.

        Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowanych udziałem w  Wystawie  prosimy  o  dostarczenie/przesłanie  swych  prac  do  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Łodzi  (93-005  Łódź, ul.  Czerwona  3)  do  14  maja  br.  

Obrazy i/lub grafiki mogą być wykonane w dowolnych technikach     i  formatach.  Wraz  z  tytułami  prac i  nazwami  technik, w jakich są wykonane, prosimy  o  przesłanie  następujących  danych:  tytuł,  imię  i  nazwisko  autora,  rodzaj  jego  specjalizacji, adres zamieszkania. Przyjmujemy maksymalnie 2 prace od jednego autora ze względu na ograniczenia powierzchni  wystawienniczej. 

Kontynuując  tradycję  zapoczątkowaną  podczas  wcześniejszych edycji Wystawy planujemy przeprowadzenie  konkursu, w  którym prace oceni jury złożone z trójki profesjonalistów.

Wernisaż Wystawy odbędzie się 30 maja 2021 roku  (niedziela)  o  godzinie  1700  w  Klubie  Lekarza    w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3,  a  Wystawa  potrwa  do  5 czerwca  br.

Wernisaż z udziałem publiczności może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów (sytuacja epidemiczna). W takiej sytuacji materiał filmowy z przebiegu otwarcia Wystawy, ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród będzie wyemitowany na platformie YouTube. Planujemy też wydanie Katalogu.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:  Kierownik Sekretariatu Iwona  Szelewa,   tel.  42/683 17 01,  fax.  42/683 13 78,  adres  internetowy:  biuro@oil.lodz.pl