XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy krakowskiej Izby za nami

Przez dwa dni (26 i 27 czerwca) Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie mogli elektronicznie głosować nad dokumentami sprawozdawczymi Izby. W tej formie odbył się doroczny, sprawozdawczy Zjazd Izby. Z 270 uprawnionych, w głosowaniu udział wzięło 192 lekarzy, w tym 79 lekarzy dentystów. Przyjęto najważniejsze dla funkcjonowania Izby dokumenty, m.in. uchwałę o udzieleniu ORL w Krakowie absolutorium za rok 2019 oraz preliminarz budżetowy na rok 2020.

– W wyjątkowej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w ten wyjątkowy sposób Delegaci udzielili nam cennego wsparcia do dalszej pracy. Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas, wywiązali się ze zobowiązań przyjętych wobec swoich wyborców i elektronicznie wzięli udział w tym szczególnym Zjeździe Lekarzy krakowskiej Izby – podkreśla Robert Stępień, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie miał się odbyć 28 marca, lecz wybuchła pandemia. Dlatego Okręgowa Rada Lekarska mailowo podjęła uchwałę o przeprowadzeniu Zjazdu 26 i 27 czerwca, wyłącznie drogą elektroniczną. 

Przygotowania nie były łatwe. Pomijając techniczną stronę, konieczne było uzyskanie aktualnych – wykorzystywanych na co dzień i tylko prywatnie adresów poczty elektronicznej wszystkich Delegatów. (Niestety, lekarze nagminnie zapominają o aktualizacji swoich danych w Izbie, co stwarza wiele problemów.) Delegaci odpowiednio wcześnie otrzymali komplet sprawozdań organów Okręgowej Izby Lekarskiej oraz pakiet uchwał. Do głosowania niezbędne było uzyskanie specjalnego loginu i hasła. Ostatecznie z 270 uprawnionych głosowało 192 lekarzy, w tym 79 lekarzy dentystów. Ta frekwencja – na poziomie 71% – była wyższa od spodziewanej. Delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok 2019, sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. Udzielono absolutorium ORL a także przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2020.

– Wymagania ustawowe zostały spełnione. Czas na długie debaty, dyskusje i osobistą wymianę zdań w końcu nadejdzie. Wierzę, że 40. – jubileuszowy Zjazd naszej Izby w przyszłym roku odbędzie się normalnie, tak, jak obradowaliśmy wcześniej przez wszystkie lata od odrodzenia samorządu lekarskiego – nie kryje nadziei prezes Robert Stępień.