Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał komunikat z zaleceniami dla pracowników ochrony zdrowia.

Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie, w związku z trwającym w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę, rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie GIS:

  • Komunikat 1 dla podróżujących (20 stycznia 2020 r.)
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych/
  • Komunikat 2 dla podróżujących (22 stycznia 2020 r.)
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-22-stycznia-2020-r/
  • Komunikat 3 dla podróżujących (23 stycznia 2020 r.)
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/komunikat-nr-3-dla-podrozujacych-23-stycznia-2020-r/
  • Komunikat do pracowników ochrony zdrowia
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-po-posiedzeniu-komisji-epidemiologii-chorob-zakaznych-i-szczepien-ochronnych-z-dnia-22-stycznia-2020-r-w-sprawie-nowego-koronawirusa-2019-ncov-skierowany-do/

Dział Mediów i Komunikacji

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel. 22 559 13 00