twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał komunikat z zaleceniami dla pracowników ochrony zdrowia.

Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie, w związku z trwającym w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę, rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie GIS:

  • Komunikat 1 dla podróżujących (20 stycznia 2020 r.)
  • Komunikat 2 dla podróżujących (22 stycznia 2020 r.)
  • Komunikat 3 dla podróżujących (23 stycznia 2020 r.)
  • Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

Dział Mediów i Komunikacji

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel. 22 559 13 00