biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Zapotrzebowanie – prywatne praktyki lekarskie – Nowy Sącz

    Formularz zgłoszeniowy na środki ochrony indywidualnej dla prywatnych praktyk lekarskich:

    członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,


    Zgłaszam zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej w postaci:

    * w związku z ograniczoną ilością otrzymanych środków ilość wydanych środków może różnić się od zgłoszonego zapotrzebowania.
    O ilości przydzielonych środków i terminie odbioru zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.