Zarządzenie nr 133/2022/DEF Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne (pilotaż Medycyny Szkolnej).

Świadczeniodawcy mogą wnioskować o:

  1. Dofinansowanie zakupu w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023 urządzeń informatycznych lub oprogramowania (max. 6 000,00 zł)

Urządzenia – serwery, komputery stacjonarne, laptopy, routery, przełączniki, urządzenia pamięci masowej, drukarki, skanery, urz. wielofunkcyjne.

Oprogramowanie – licencje na oprogramowanie narzędziowe, biurowe, do wirtualizacji lub systemy operacyjne.

 

Wydatki muszą być sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy przed złożeniem wniosku i nie mogą być objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Składanie wniosków: do 14.07.2023

 

  1. Finansowanie aktywnego udziału w pilotażu (par. 6 ust. 1 zarządzenia)

                          

Link do zarządzenia:

https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1493/Zarz%C4%85dzenie-133_2022_DEF

 

Rynek Zdrowia

Medycyna szkolna: do 6 tys. zł na zakup komputerów do EDM. Jakie stawki za pilotaż?

https://www.rynekzdrowia.pl/E-zdrowie/Medycyna-szkolna-do-6-tys-zl-na-zakup-komputerow-do-EDM-Jakie-stawki-za-pilotaz,238053,7.html