PRAKTYKA LEKARSKA

Zarządzenie Nr 88/2021/DEF w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców – pilotaż EDM – etap II

11.05.2021 r. zostało opublikowane Zarządzenie Nr 88/2021/DEF Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców – pilotaż EDM – etap II

Świadczeniodawcy mogą wnioskować o:

  1. Dofinansowanie nabycia w terminie od 01.05.2021 do 30.06.2021 r. z własnych środków sprzętu lub oprogramowania, lub usług związanych z uruchomieniem raportowania Zdarzeń Medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM z innymi usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1 (wartość dofinansowania max. 15 000 zł)
  2. Finansowania aktywnego udziału w pilotażu EDM – etap II   (wartość: 15 000 zł miesięcznie)

Składanie wniosków: do 31.08.2021 w oddziałach NFZ.

Budżet NFZ na dofinansowania: 6,69 mln zł

Link do zarządzenia: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-882021def,7355.html

Zarządzenie (kliknij)

Uzasadnienie (kliknij)