Staż

UWAGA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI STAŻYŚCI KOŃCZĄCY STAŻ PODYPLOMOWY W ROKU 2021

W związku z sytuacją epidemiczną lekarze, lekarze dentyści, którzy nie zrealizowali stażu podyplomowego zgodnie z obowiązującym programem, powinni wypełnić załączony wniosek i przesłać go mailem na adres: biuro@oilkrakow.org.pl.
Do niniejszego wniosku należy załączyć  dokument potwierdzający wykonanie pracy na podstawie art. 15o ust 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.), wskazujący miejsce wykonywania pracy, okres na jaki zostali Państwo skierowani oraz wymiar czasu pracy.