biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Apel Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 roku

Apel

Prezesa

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Od 1 lipca 2021r. podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane będą zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej oraz przekazywać do tego systemu dane dotyczące zdarzenia medycznego. W aktualnym stanie prawnym obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a nie tylko tych, które udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie otrzymuje liczne sygnały od lekarzy prowadzących praktyki lekarskie i podmioty lecznicze, z których wynika, że wdrożenie zmian umożliwiających realizacje wyżej opisanych obowiązków napotyka na przeszkody natury technicznej i finansowej. Największą trudność sprawia dostosowanie oprogramowania (częstokroć odległe, wielomiesięczne terminy wsparcia serwisowego), brak stabilnego łącza internetowego oraz koszt rozszerzenia funkcjonalności, który nie jest refundowany.

Mając na uwadze powyższe, apelujemy o zmianę wyżej wymienionych przepisów poprzez wprowadzenie fakultatywnej, a nie obligatoryjnej łączności podmiotów wykonujących działalność leczniczą z Systemem Informacji Medycznej.

 

 

 

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

 

 

Lek. dent. Robert Stępień