twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zakupu tabletów dla biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia aktualizacji Firewalla sprzętowego nr 2 dla biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2019 poz.965 t.j.) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Stanowisko nr 1

w sprawie poparcia postulatów lekarzy i lekarzy dentystów, dotyczących modyfikacji przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego lekarzy w sesji wiosna 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji Kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania obchodów 50-lecia uzyskania Absolutorium Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt 13 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie objęcia Patronatem i wsparcia misji humanitarnej do Kamerunu Na podstawie art. 5 pkt. 13, 21 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Międzydyscyplinarnego Komitetu Urologii Dziecięcej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy … Czytaj dalej

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 tj.) w zw. … Czytaj dalej