Apel Prezydium ORL w sprawie podjęcia działań prawnych w celu egzekucji obowiązków epidemiologicznych