Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej:

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej: Prezes ORL lek. dent. Robert Stępień Wiceprezesi ORL lek. Agata Dynkiewicz lek. dent. Dariusz Kościelniak lek. Marzena Ksel-Teleśnicka lek. Lech Kucharski lek. Andrzej Matyja Sekretarz ORL lek. Mariusz Janikowski Skarbnik ORL lek. Jerzy Friediger Członkowie Prezydium ORL lek. dent. Anna Maciąg-Brattemo lek. Janusz Kulon lek. Jacek Tętnowski lek. Krzysztof Wróblewski lek. Marek … Czytaj dalej

Prezes

Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres IX kadencji 2022-2026 został wybrany lek. dent. Robert Stępień. Prezes ORL w szczególności: kieruje pracą ORL i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej przewodniczy obradom ORL i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej reprezentuje OIL w Krakowie podpisuje uchwały Rady i Prezydium Rady wspólnie z Sekretarzem może upoważnić innych Członków Rady oraz pracowników Biura do reprezentowania … Czytaj dalej

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VIII kadencja 2018-2022

Lp. Numer mandatu 1 Abram Cecylia lekarz 1. 2 Bachul Piotr lekarz 2. 3 Bak Anna lekarz 3. 4 Balicki Krzysztof lekarz dentysta 4. 5 Bałajewicz Mariusz lekarz 5. 6 Banaś Monika lekarz dentysta 6. 7 Barańska-Satora Wanda lekarz dentysta 7. 8 Barczyk-Danecka Jolanta lekarz 8. 9 Basa Arkadiusz lekarz 9. 10 Bawor Maria lekarz … Czytaj dalej