twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 97/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 97/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 maja 2020 r. w  sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 96/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 96/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr  79/ORL/2029 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 95/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 95/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/ORL/VIII/2019 w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2020 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 94/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 94/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 79/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej              w Krakowie z dnia  18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 … Czytaj dalej

Stanowisko

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie poparcia działań środowiska dentystów, zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów Na podstawie § 18 pkt 2 regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, … Czytaj dalej

Uchwała Nr 93/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 93/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały ORL nr 11/ORL/VII/2017 w sprawie utworzenia Funduszu Jubileuszowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów członków OIL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 3 i pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 i 23 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 92/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 92/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2020 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i pkt. 6 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 91/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 91/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2019 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i pkt. 6 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 90/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 90/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia programu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 89/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 89/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Uzależnień Lekarzy i Lekarzy Dentystów Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. … Czytaj dalej