biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Drukowanie recept lekarskich – punkty drukujące

W związku z powyższym informujemy o podmiotach, które dotychczas zgłosiły do nas zainteresowanie w zakresie drukowania recept lekarskich.

 Studio Cubus

31-113 KRAKÓW

ul.Kapucyńska 5/1

tel. 12 422 62 40, 12 421 01 84 ,504 295 063

(zamówienia przyjmujemy w godz. 9- 14-tej  w dniach  od poniedziałku – piątku,

możliwość przesłania  zamówienia mailem na adres info@cubus.krakow.pl.)

Drukarnia Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445
32-060 Liszki
tel. +4812 2934080
tel: +4812 2934088
fax. +4812 2934010
recepty@mp.pl

Nowy Sącz 

 • Metal, ul. Nawojowska 188,
  tel. (018) 4439721, tel./fax (018) 4439300

Olkusz

 • Zakład Usług Poligraficznych W.Dela, ul. K.K.Wielkiego 82
  tel./fax (032) 6430193
  strona internetowa: www.drukarniadela.pl

Inne lokalizacje (zasięg ogólnopolski)

 • Awi Druk Drukarnia Cyfrowa, ul. Gliniana 32, 20-216 Lublin
  tel./fax (081) 5382236, (601) 188896
  strona internetowa: www.drukirecept.pl

Dodaj komentarz