biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

PRAKTYKA LEKARSKA

E-recepta – ważna informacja

Wdrożenie reguł weryfikacyjnych w zakresie e-recepty po stronie Systemu e-zdrowie (P1)

Szanowni Państwo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) informuje, że:

Zgodnie z komunikatem przekazanym dostawcom oprogramowania gabinetowego (https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zmiana-terminu-wdrozenia-regul-walidacyjnych) w dniu 6 czerwca 2020 r. po stronie Systemu e-zdrowie (P1) zostaną włączone reguły weryfikacyjne (ustawione w trybie „błąd” tj. e-recepta która nie spełnia wszystkich reguł walidacyjnych nie zostanie zapisana po stronie Systemu P1 co jest jednoznaczne z tym, iż nie zostanie zwrócony kod dedykowany dla pacjentów). Wpływa to bezpośrednio na Państwa codzienną pracę tj. wystawianie elektronicznych recept.

Od 6 czerwca 2020 r. Państwa oprogramowanie gabinetowe (o czym informowani byli dostawcy oprogramowania) musi obsługiwać poniższe reguły i już na etapie wypisywania e-recepty dbać o jej poprawność:

1. Weryfikacja bloku narracyjnego 

06.06.2020 roku zostaną włączone w trybie „BŁĄD” reguły walidujące poprawność bloku narracyjnego dla e-recept, z wyjątkiem reguł dot. walidacji recept recepturowych.

 2. Weryfikacja nr EAN / GTIN 

06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD: reguła wymagająca dla e-recept refundowanych podania nr EAN/GTIN znajdującego się na wykazie leków refundowanych, (REG.WER.669 Zgodność EAN/GTIN z rejestrem leków refundowanych).

 3. Weryfikacja poziomu odpłatności dla recept nierefundowanych (100%) 

06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD” reguła wymagająca jawnego wskazania poziomu odpłatności 100% dla recept wystawianych na szablonie recepty nierefundowanej, (REG.WER.3222 Weryfikacja istnienia poziomu odpłatności 100%).

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z dostawcą oprogramowania gabinetowego który potwierdzi gotowość swojego systemu oraz wskaże zasady aktualizacji oprogramowania.

W przypadku pytań kierowanych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zachęcamy do kontaktu z nami: e-recepta@csioz.gov.pl.