EDM od 1 lipca br

Koleżanki i Koledzy,

od 1 lipca br. wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane będą zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej. 

Więcej szczegółów na ten temat przesyłam w informacji z załącznika z prośbą o jak najszersze jej rozpowszechnienie.

Niezależnie od powyższego, OIL w Krakowie jak i NIL skierowały do Ministerstwa Zdrowia apel o zmianę tych przepisów, w tym o przesunięcie ww. obowiązku w czasie. Resort sygnalizuje jednak, że przesunięcia nie będzie, stąd proszę o rozpropagowanie informacji z załączenia.

z pozdrowieniami

Robert Stępień