Komunikat OSL

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 . Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) 

§ 1.

Wstrzymane zostają do odwołania wysyłki wszystkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe z wyłączeniem pism w sprawach pilnych, nie dotyczy to spraw, w których wskazane pisma już zostały wysłane.

§ 2.

Wstrzymuje się do odwołania procedurę przekazywania akt sprawy ze środkami odwoławczymi Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu, poza sprawami pilnymi.

§ 3.

Odwołanie wszelkich zaplanowanych posiedzeń OSL w Krakowie. Nowe terminy posiedzeń zostaną wyznaczone niezwłocznie po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej