biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kształcenie

Kurs

Kurs ILS (Immediate Life Support) – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia

Komisja Kształcenia Medycznego zaprasza na szkolenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej.
Uczestniczyć w kursach mogą osoby w pełni zaszczepione.

Kurs ILS (Immediate Life Support) – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia
Jednodniowy kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 200 zł. Liczba punktów edukacyjnych: 8
Termin:
07.05.2022 r. (godz. 08.00-17.00)  
Miejsce: Medycyna Praktyczna – Szkolenia, Kraków-Balice, Cholerzyn 445
Rejestracja: ksztalcenie57@hipokrates.org

Program dostępny tutaj