biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Odbiór dokumentów  w celu odbycia stażu podyplomowego 2022

Uprzejmie informujemy, że

– odbiór dokumentów  w celu odbycia stażu podyplomowego   rozpocznie się od   6 września b.r. ( wtorek) w godzinach   10.00-14.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11A.

Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego   odbiór dokumentów będzie się odbywał w następującym porządku alfabetycznym:

6 września  zapraszamy lekarzy/lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od A-J

7 września  zapraszamy lekarzy/lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od K-Ł

8 września  zapraszamy lekarzy/lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od M-R

9 września  zapraszamy lekarzy/lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od S-Ż

Zgłaszając się będzie można złożyć do akt odpisy dyplomów wraz z kopiami suplementów

Lekarze, którzy z  przyczyn losowych nie mogą odebrać prawa w wyznaczonym  terminie prosimy o kontakt mailowy:  rejestr57@hipokrates.org

Absolwenci,  którzy składali dokumenty w delegaturach Izby, prosimy o kontakt z właściwą Delegaturą celem ustalenia odbioru dokumentów na staż.

O wynikach rekrutacji na staż ( przyznanego miejsca odbywania stażu) informować  będziemy od 5 września b.r.  wyłącznie mailowo: a.chuchmacz@hipokrates.org (w wiadomości mailowej wystarczy podać imię i nazwisko i tytuł zawodowy).

Skierowania na staż i książeczki stażowe  ( odbiór tylko osobisty) będą wydawane w takim samym porządku jak prawa wykonywania zawodu ( patrz wyżej).

UWAGA:

Na prośbę i wymogi jednostek stażowych prosimy o odbiór dokumentów w wyznaczonym terminie i zgłaszanie się do placówek stażowych na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem stażu