Odbiór PWZ  w formie karty

Uprzejmie informujemy, że lekarze i lekarze dentyści, którym przyznano do 31 października 2022 r. PWZ w nowej formie – mogą zgłaszać się po ich odbiór do Rejestru Lekarzy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00. (dotyczy to lekarzy i lekarzy dentystów – w tym stażystów, którym Izba wydała same uchwały i oczekują na … Czytaj dalej

Dokumenty – ochrona danych osobowych

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie udostępnia szablony dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych. Wzory niniejszych dokumentów, opublikowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie, są przeznaczone wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów, będących członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Dokumenty te są chronione prawami służącymi wyłącznie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, z zastrzeżeniem zdania następnego. Prawo … Czytaj dalej

Podręcznik użytkownika SMK

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą w systemie kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne i zbliżającym się zakończeniem procesu postępowania kwalifikacyjnego i nowym rozwiązaniem polegającym na konieczności potwierdzania przez lekarza / lekarza dentystę przyjęcia przyznanego miejsca szkoleniowego w sesji Jesień 2022, Centrum e-Zdrowia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zamieściło na swojej stronie internetowej pod adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-monitorowania-ksztalcenia instrukcję i krótki film instruktażowy w … Czytaj dalej

Foreign non-EU citizens – Obtaining physician’s/dentist’s medical license in Poland – Special simplified procedure

Starting from 12th December 2020 new regulations are in force that allow physicians and dentists, among other medical professions, who obtained qualifications to practice in non-EU states, to practice in Poland under additional principles. Procedures on granting consent to practice in Poland in these professions are now simplified and significantly shortened.   A physician or … Czytaj dalej

Odbiór dokumentów  w celu odbycia stażu podyplomowego 2022

Uprzejmie informujemy, że – odbiór dokumentów  w celu odbycia stażu podyplomowego   rozpocznie się od   6 września b.r. ( wtorek) w godzinach   10.00-14.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11A. Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego   odbiór dokumentów będzie się odbywał w następującym porządku alfabetycznym: 6 września  zapraszamy lekarzy/lekarzy … Czytaj dalej

Uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu

Uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu Opis procedury: Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP … Czytaj dalej

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres  i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres  i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym Opis procedury: Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP na podstawie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okręgowa rada lekarska przyznaje na obszarze … Czytaj dalej

ODBIÓR dokumentów w celu odbycia stażu podyplomowego

Uprzejmie informujemy, że – odbiór praw wykonywania zawodu  w celu odbycia stażu podyplomowego ( dla osób które złożyły dokumenty do dnia 24 sierpnia 2021 r.)  rozpocznie się od   7 września b.r. ( wtorek) w godzinach   9.30-14.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11A. Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego … Czytaj dalej