Stanowisko

Stanowisko

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie poparcia inicjatywy mającej na celu uruchomienie kierunku medycznego pierwszego stopnia o profilu praktycznym – „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Mając na uwadze znaczny niedobór kadry pielęgniarskiej i konieczność zlikwidowania luki pokoleniowej, występującej w zawodzie pielęgniarki, zagrażającej bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów – także mieszkańcom Przemyśla i powiatu przemyskiego oraz decyzji Ministerstwa Zdrowia mających na celu zwiększenie zatrudnienia w placówkach opieki medycznej w „Strategii Rozwoju na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie popiera działania Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zmierzające do uruchomienia nowego kierunku medycznego I stopnia o profilu praktycznym .

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień