Szczepienie przeciw SARS-CoV-2. Ile dawek i kiedy przyjąć?

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przekazujemy poniżej publikację o szczepieniu przeciw SARS-CoV-2, mającej na celu wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się po zaprezentowaniu przez Ministerstwo Zdrowia nowych wytycznych dla Narodowego Programu Szczepień. Dokument powstał w ramach akcji Nauka przeciw pandemii.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poniższej wiadomości informujemy, że Rada programowa inicjatywy popartej przez Naczelną Izbę Lekarską „Nauka przeciw pandemii”, opublikowała zaktualizowaną wersję białej księgi pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, będącej kompendium wiedzy na temat szczepień przeciw COVID-19. Wydanie 2.0 publikacji zostało rozszerzone o rozdział omawiający technologię wektorową, na której bazuje kolejna dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej szczepionka przeciw COVID-19, a także zaktualizowane informacje na temat Narodowego Programu Szczepień.

Jednym z jej autorów jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

Po więcej szczegółów dot. publikacji, jak i samej inicjatywy, zapraszamy na stronę NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/5305-wersja-20-bialej-ksiegi-nt-szczepien-przeciw-covid-19

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Szanowni Państwo,

Naczelna Izba Lekarska dołączyła do inicjatywy pt. „Nauka przeciw pandemii”, zrzeszającej uznanych ekspertów ze środowiska naukowego pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, którzy zjednoczyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji dotyczącej konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepionkach.

W ramach inicjatywy przygotowano załączoną białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność” będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.

Zawarte w niej treści stanowią wsparcie dla środowiska lekarskiego i służb medycznych, którzy mają codzienny kontakt z pacjentami i są dla nich najczęściej pierwszym źródłem wiedzy. To także źródło wiedzy dla mediów oraz ogółu społeczeństwa, którzy poszukują popartej wiedzą medyczną faktów na temat szczepień przeciw COVID-19 i typów stosowanych szczepionek. Publikacja to pierwszy, tak kompleksowy, dokument przygotowany przez przedstawicieli nauki i medycyny praktycznej na rzecz edukacji i szerzenia rzetelnej informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19. Wśród autorów jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

„Nauka przeciw pandemii” to otwarta inicjatywa, do której mogą dołączyć eksperci, organizacje i instytucje pragnące zaangażować się na rzecz szerzenia rzetelnej wiedzy i edukacji wskazanych środowisk, przyczyniając się tym samym do wzrostu wyszczepialności przeciw SARS-CoV-2 i przyspieszenia końca pandemii. Eksperci i organizacje zrzeszeni pod tym szyldem działają zgodnie z celami i założeniami Narodowego Programu Szczepień. Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: naukaprzeciwpandemii@ptzp.org.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL