Uchwała Nr 107/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 107/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 23 września 2020 r.

 

w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu
stażu podyplomowego

Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna