Uchwała Nr 155/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 155/ORL/VIII/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 27 lutego 2021 roku

 

w sprawie utworzenia rejonów wyborczych na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na okres IX kadencji

 

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 2,3,7 i 8  Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r. (tekst jednolity) w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych –Załącznik do obwieszczenia Nr 7/16A/II Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 roku i § 1 uchwały Nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Krakowie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia rejonów wyborczych i w zw. z § 1 Uchwały Nr 150/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej  liczebność rejonu wyborczego w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie IX kadencji oraz z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 17 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się, co następuje:

 

  • 1.

 

  1. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie tworzy rejony wyborcze na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na okres IX kadencji.
  2. Lista rejonów stanowi Załącznik do uchwały.

 

  • 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 155/ORL/VIII/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 27 lutego 2021 r.

 

Rejony wyborcze na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

na okres IX kadencji

 

 

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

 

Symbol

Nazwa rejonu

Opis
K 9.1.01

SU01

Szpital Uniwersytecki – O/K Kliniki:

Nefrologii i Dializoterapii

Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Gastroenterologii i Hepatologii

Chorób Metabolicznych i Diabetologii

Angiologii

Pulmonologii i Alergologii

Reumatologii i Immunologii

Medycyny Paliatywnej

 

K 9.1.02

SU02

Szpital Uniwersytecki – O/K Kliniki:

Toksykologii

Neurologii

Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kardiologii, Elektrokardiografii  Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

 

K 9.1.03

SU03

Szpital Uniwersytecki – O/K Kliniki:

Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych

Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologii i Transplantologii

Ortopedii i Traumatologii

Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Chirurgii Naczyń

Otolaryngologii

Urologii i Urologii Onkologicznej

 

K 9.1.04

SU04

Szpital Uniwersytecki – O/K Kliniki:

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Chorób Zakaźnych

SOR

Zakład Endoskopii

Zakład Diagnostyki

Zakład Mikrobiologii

Zakład Patomorfologii

Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

K 9.1.05

SU05

Szpital Uniwersytecki – O/K Kliniki:

Endokrynologii

Hematologii

Onkologii

Okulistyki

Przychodnia POZ

 

K 9.1.06

SU06

Katedra Psychiatrii

Zakład Psychoterapii

 

K 9.1.07

SU07

Szpital Uniwersytecki – O/K Kliniki:

Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM

Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

 

K 9.1.08

SU08

Szpital Uniwersytecki – O/K Kliniki:

Dermatologii

Pracownia Medycyny Rodzinnej

Zespół Poradni Skawińska 8

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM

Katedra Mikrobiologii

Zakład Anatomii Prawidłowej

Katedry i zakłady teoretyczne UJ CM (Kopernika, Grzegórzecka)

 

K 9.1.09

SU09

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

SP ZOZ  Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

 

K 9.1.10

SU10

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

Lekarze dentyści Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 


Obwód II – Kraków
Lekarze

Symbol
Nazwa rejonu
Opis
Szpitale
K 9.2.01
Szpital Dietla
Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla,
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM
K 9.2.02
Szpital Bonifratrów
Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Grandego
K 9.2.03
Szpital Żeromskiego
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
K 9.2.04
Szpital Narutowicza
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza,
III Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM
K 9.2.05
Szpital Jana Pawła II
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
Instytut Kardiologii UJ CM
K 9.2.06
Szpital Rydygiera
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
K 9.2.07
Szpital Św. Ludwika
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika,
Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie
K 9.2.08
Szpital Babińskiego
Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego – SPZOZ w Krakowie
K 9.2.09
Centrum Onkologii
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
K 9.2.10
MSWiA
SPZOZ MSWiA w Krakowie, Areszt Śledczy przy ul. Montelupich
K 9.2.11
Szpital Wojskowy
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

 

 

K 9.2.12
Pog. Ratunkowe
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
K 9.2.13

MSOR,ORNR Krzeszowice, Szpital Okulistyczny

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie, Małopolskie, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”, Wojewódzki Szpital Okulistyczny
NZOZ-y i Lekarze geograficznie
K 9.2.14
Centrum
Centrum
K 9.2.15
Krowodrza
Krowodrza
K 9.2.16
Nowa Huta
Nowa Huta
K 9.2.17
Podgórze
Podgórze
K 9.2.18
Powiat krakowski  Wieliczka
Powiat ziemski krakowski, Wieliczka, powiat wielicki
K 9.2.19
Proszowice
SPZOZ w Proszowicach, powiat proszowicki
K 9.2.20
Myślenice
SPZOZ w Myślenicach, powiat myślenicki
K 9.2.21
Miechów
Szpital Św. Anny w Miechowie, powiat miechowski
K 9.2.22
Szpital Chrzanów
Szpital powiatowy w Chrzanowie
K 9.2.23

Powiat chrzanowski

Powiat chrzanowski

 

K 9.2.24
Olkusz
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, powiat olkuski, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu
K 9.2.25
Praktyki
Praktyki Prywatne
K 9.2.26
Lekarze stażyści
Lekarze stażyści
Rejony na wnioski grup lekarzy
K 9.2.27
KLINIMET
KLINIMET
K 9.2.28

Pro Humana Vita

Fundacja Pro Humana Vita
K 9.2.29

SLPP

Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykujących
K 9.2.30

Lekarze Seniorzy

 

Lekarze Seniorzy

 

 

 

 

K 9.2.31

Ostra Interwencja

 

Ostra Interwencja

 

K 9.2.32

Ortopedia – Modrzewiowa 22

 

Ortopedia – Modrzewiowa 22

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

Symbol
Nazwa rejonu
Opis
K 9.3.01
MCS Śródmieście
Śródmieście (MCS, NZOZ-y)
K 9.3.02
Śródmieście
Śródmieście – prywatne praktyki

 

K 9.3.03
Krowodrza
Krowodrza
(MCS, NZOZ-y, Praktyki)
K 9.3.04
Podgórze
Podgórze
(MCS, NZOZ-y, Praktyki)

 

K 9.3.05
Nowa Huta
Nowa-Huta
(MCS, NZOZ-y, Praktyki) oraz powiaty: proszowicki i miechowski
K 9.3.06
MSWiA, 5WSK
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny
K 9.3.07
WPS
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr Zbigniewa Żaka w Krakowie
K 9.3.08
Wieliczka
Powiat wielicki
K 9.3.09
Chrzanów
Powiat chrzanowski
K 9.3.10
Olkusz
Powiat olkuski
K 9.3.11
Myślenice
Powiat myślenicki
K 9.3.12
Lekarze dentyści stażyści
Lekarze dentyści stażyści

 

Obwód IV – Nowy Sącz
Lekarze i lekarze dentyści

Symbol
Nazwa rejonu
Opis
K 9.4.01
Szpital Gorlice
Szpital Gorlice – Oddziały + poradnie
K 9.4.02
Gorlice
Powiat Gorlice – Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL
K 9.4.03
Krynica
Szpital Krynica, Uzdrowiska, Sanatoria, Lecznictwo otwarte

 

K 9.4.04
Szpital Limanowa
Szpital Limanowa – Oddziały + poradnie
K 9.4.05
Limanowa
Powiat limanowski – Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, IPL
K 9.4.06
Szpital Nowy Sącz
Szpital Nowy Sącz – Oddziały + poradnie
K 9.4.07
Nowy Sącz – powiat grodzki
Powiat grodzki Nowy Sącz – Lecznictwo otwarte – miasto Nowy Sącz, POZ, NZOZ, IPL, Specjalistyka
K 9.4.08
Nowy Sącz – powiat ziemski
Powiat ziemski Nowy Sącz – Lecznictwo otwarte, POZ, NZOZ, IPL – bez rejonu Krynicy
K 9.4.09
Powiat nowotarski LZ
Powiat nowotarski – Lecznictwo zamknięte – Szpital: oddziały + poradnie
K 9.4.10
Powiat nowotarski LO
Powiat nowotarski – Lecznictwo otwarte POZ. NZOZ, IPL – bez obszaru Rabki
K 9.4.11
Rabka
Rabka – Lecznictwo zamknięte, otwarte, uzdrowisko
K 9.4.12
Powiat tatrzański LZ
Powiat tatrzański – Lecznictwo zamknięte – Szpital im. T. Chałubińskiego, SPSzSChP, WSzRehab., USzOrt.-Rehab.
K 9.4.13
Powiat tatrzański LO
Powiat tatrzański – Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, IPL
K 9.4.14
Dentyści Gorlice
Powiat gorlicki
K 9.4.15
Dentyści Limanowa
Powiat limanowski
K 9.4.16
Dentyści Nowy Sącz
Powiat grodzi i ziemski Nowy Sącz
K 9.4.17
Dentyści – powiat nowotarski
Powiat nowotarski
K 9.4.18
Dentyści – powiat tatrzański
Powiat tatrzański

 

 

 

Obwód V – Krosno
Lekarze i lekarze dentyści

Symbol
Nazwa rejonu
Opis
K 9.5.01
Szpital Krosno
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
K 9.5.02
Krosno POZ
Krosno POZ
K 9.5.03
Powiat Krosno
Powiat: grodzki Krosno + powiat krośnieński
K 9.5.04
Szpital Jasło
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
K 9.5.05
Powiat Jasło
Powiat jasielski
K 9.5.06
Brzozów
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie + powiat brzozowski
K 9.5.07
SPZOZ Sanok
SPZOZ Sanok
K 9.5.08
Powiat sanocki
Powiat sanocki
K 9.5.09
Lesko i Ustrzyki
Lesko – SPZOZ, Ustrzyki Dolne – SPZOZ, powiaty: bieszczadzki i leski
K 9.5.10
Iwonicz i Rymanów
Uzdrowisko Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój
K 9.5.11
Dentyści Krosno
Powiaty grodzki Krosno i  krośnieński
K 9.5.12
Dentyści Jasło
Powiat jasielski
K 9.5.13
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne
Powiaty sanocki, brzozowski, leski i bieszczadzki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwód VI – Przemyśl
Lekarze i lekarze dentyści

Symbol
Nazwa rejonu
Opis
K 9.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl
Szpital Wojewódzki im. Ojca Pio w Przemyślu

 

K 9.6.02
Przemyśl
Przemyśl – POZ + powiat przemyski
K 9.6.03

NZOZ Specjalistyka Przemyśl

Szpital Psychiatryczny            w Żurawica

Przemyśl – NZOZ-y Specjalistyczne + Szpital Psychiatryczny w Żurawicy
K9.6.04
COM Jarosław

Szpital Psychiatryczny              w Jarosławiu

COM Jarosław + Szpital Psychiatryczny w Jarosławiu
K 9.6.05
Jarosław
Jarosław – POZ + NZOZ-y
K 9.6.06
Przeworsk
SPZOZ Przeworsk + POZ+ NZOZ  + powiat przeworski
K 9.6.07
Lubaczów
SPZOZ Lubaczów + POZ+ NZOZ + powiat lubaczowski
K 9.6.08
Dentyści: Przemyśl
Przemyśl + powiat
K 9.6.9
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk
Lubaczów + Jarosław + Przeworsk