Uchwała Nr 166/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 166/ORL/VIII/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 22 września 2021 r.

 

w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego

Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna