biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 18/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 18/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania redaktora naczelnego Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarsko-Dentystycznej

Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z ust. 5 pkt. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powołuje na stanowisko redaktora naczelnego Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarsko-Dentystycznej: kol. Dariusza Kościelniaka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień