Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru budynku

przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie

Na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – t. j.) oraz § 16 ust. 3 i §17 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z planowanym zakończeniem prac budowlano-remontowych, prowadzonych w budynku przy ul Krupniczej 11a w Krakowie, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie powołuje Komisję, do przeprowadzenia czynności odbiorowych w następującym składzie:

Przewodniczący:

Reguła Paweł

Członkowie:

 1. Bizoń Joanna
 2. Dejewska Joanna
 3. Dendura Bartosz
 4. Dziubina Dariusz
 5. Dziurgot Magdalena
 6. Huber Tomasz
 7. Krawczyk Aneta
 8. Kuźmiński Jakub
 9. Mrzygłód–Tomasik Małgorzata
 10. Perska Beata
 11. Rogowicz Paweł
 12. Skołuba Marek
 13. Walczak-Ślusarczyk Łukasz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień