biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 33/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 33/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

         z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2019 poz. 537 – tekst jednolity – z późn. zmn.) i art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 24 oraz art. 25 pkt. 10 w zw. z  art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz.965 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), w związku z § 1 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

 

 • 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie kieruje od dnia 1 października 2020 r. lekarzy i lekarzy dentystów, którym Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przyznała prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania, do podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, umieszczonych na liście podmiotów uprawnionych do zatrudniania lekarzy stażystów oraz do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego.

 

 • 2

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w §1, skierowanych od 1 października 2020 r. do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

                 Sekretarz                                                                               Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

              w Krakowie                                                                           w Krakowie

     Lek. Mariusz Janikowski                                      Lek. dent. Robert Stępień

 

 

 

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1:

– 32 osoby

 

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36:

– 48 osób        

 

 

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4:

– 52 osoby

 

 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie, ul. Trynitarska 11:

– 8 osób          

 

 

V Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3:

– 85 osób                    

                       

Miejski Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35/37:

– 28 osób        

 

 

Szpital MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25:

– 17 osób

 

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66:

– 22 osoby

 

V Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie (dentyści):

– 18 osób        

 

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4:

– 16 osób

 

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Krakowie:

– 46 osób                               

     

SPECJALMED Sp. z o.o., ul. Zarabie 35c, 32-410 Dobczyce:

– 1 osoba

 

AVODENTAL Stomatologia & Medycyna Estetyczna Anna Łopuska-Jasiewicz, Wojciech Jasiewicz  w Zakopanem, ul. Krupówki 50

– 1 osoba

 

Bebak Stomatologia Rodzinna Spółka Partnerska, Nowy Targ, ul. Szpitalna 4B:

– 1 osoba

 

ALLMEDICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 111:

– 1 osoba

 

NZOZ Stomatologia Bartosz Cichoń, 30-108 Kraków, ul. Marcina Borelowskiego – Lelewela 13:

– 3 osoby

 

TATRA-MED. S.c. B. Jasińska, J. Jasiński w Zakopanem:

– 1 osoba

 

Centrum Stomatologii Estetycznej „Galeria Uśmiechu” T. Rozwadowski w Krakowie , ul. Płk. F. Nullo 42/U7:

– 1 osoba

 

Smile Dent Budziński sp. jawna, 32-218 Dziaduszyce 25

– 2 osoby        

                       

Szpital Powiatowy w Chrzanowie:

– 10 osób                           

 

SP ZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2:

– 2 osoby                    

 

Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10:

– 5 osób

                                                            

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach:

– 2 osoby

 

SP ZOZ w Krynicy-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142:

– 2 osoby                    

 

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10:

– 7 osób          

            

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 4:

– 10 osób                    

                                                                 

 

 

Delegatura Przemyśl

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio, 37-700 Przemyśl ul. Monte Cassino 18

– 3 osoby

 

Centrum Opieki Medycznej, 37-500 Jarosław ul. 3 Maja 70

– 2 osoby

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

– 1 osoba

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 37-600 Lubaczów ul. Mickiewicza 168

– 1 osoba

 

ER-DENT Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl ul. Św. Jana 29

– 1 osoba

 

 

 •  
 •  
 •  
 • Delegatura Krosno

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie im. Jana Pawła II 38 – 400 Krosno, ul. Korczyńska 57

 • – 3 osoby

 

Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 38 – 200 Jasło, ul. Lwowska 22

 • – 3 osoby

 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, POO im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18

 • – 3 osoby

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

 • – 2 osoby

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARTMED”38-457 Świerzowa Polska, ul. Składowa 2 H

– 1 osoba