Uchwała Nr 39/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 39/ORL/VIII/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz.168-tekst jednolity) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie postanawia w 2019 r. przekazać jednorazowo kwotę na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom w wysokości będącej wyliczeniem pomnożonego 1 złotego razy ilość członków zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień