Uchwała Nr 42/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 42/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym

APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016r.) w związku z  § 2 ust.1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia o sprzedaży wszystkich posiadanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie udziałów APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały i ustalenie kontrahentów i warunków sprzedaży powierza Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

§ 3.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień