biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 6/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 6/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 10 lutego 2021 roku

 

w sprawie delegowania kandydatów na przedstawicieli

Naczelnej Rady Lekarskiej do składu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmn) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2019 poz. 886 – tekst jednolity – z póżn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

 

 

  • 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie deleguje nw. lekarzy, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, kandydatów na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do składu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne w następujących dziedzinach:

  • ginekologia onkologiczna – dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski
  • pediatria (województwo małopolskie) – dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
  • pediatria (województwo podkarpackie) – dr n. med. Piotr Kosmalski

 

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

 

 

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień