Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowisko lekarza specjalisty chorób oczu zainteresowanych pracą w roli orzeczników

Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowisko lekarza specjalisty chorób oczu zainteresowanych pracą w roli orzeczników, członków
Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności w Krakowie.
W załączniku poniżej – informacje o zadaniach lekarza orzecznika, członka zespołu. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=komunikaty).
Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numerem: (12) 39 21 398 lub (12) 39 21 376.

Informacja o zadaniach lekarzy