XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Zjazd 2019

Szanowni Delegaci zapraszamy na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, który odbędzie się 30 marca 2019r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym, ul. Św. Łazarza 16, Kraków, Aula A, piętro I – szczegóły poniżej

Zaproszenie
Porządek obrad

 Materiały sprawozdawcze:

Organy OIL:

Okręgowa Rada Lekarska – sprawozdanie z działalności

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Sąd Lekarski

Wykonanie i projekt preliminarza OIL 1

Wykonanie i projekt preliminarza OIL 2

Wykonanie i projekt preliminarza OIL 3

Sprawozdanie finansowe

Rachunek Zysków i Strat

Bilans

Komisje OIL:

Komisja ds. Lekarzy Seniorów

Komisja ds. Młodych Lekarzy

Komisja ds. Praktyk Lekarskich

Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców

Komisja Etyki Lekarskiej

Komisja Finansowo-Budżetowa

Komisja Kształcenia Medycznego

Komisja Organizacyjna

Komisja Socjalno-Bytowa

Komisja Stomatologiczna

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Zespoły OIL:

Zespół ds. AOS

Zespół ds. Kultury

Zespół ds. Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej

Zespół ds. POZ

Zespół ds. Szpitalnictwa

Sprawozdanie finansowe

Rachunek Zysków i Strat

Bilans

Delegatury:

Delegatura Nowy Sącz

Delegatura Krosno

Delegatura Przemyśl

Inne:

Galicyjska Gazeta Lekarska

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy

Rzecznik Praw Lekarza

Zespół Radców Prawnych

[contact-form-7 id=”21992″ title=”Zgłoszenie Uchwały, Apelu, Stanowiska *”]

Materiały sprawozdawcze po Zjeździe:

Uchwały Zjazdowe

Apele Zjazdowe