biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Apele XXXVIII OZL OIL

Apel Nr 1 XXXVIII Okregowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019r. – w sprawie zmiany przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty odnoszących się do systemu kształcenia podyplomowego oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów  Apel-1 Apel Nr 2 XXXVIII Okregowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie … Czytaj dalej

Uchwały XXXVIII OZL

Uchwała Nr 1/Zjazd/2019 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 roku – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2018  uchwala-1  Uchwała Nr 2/Zjazd/2019 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 roku – udzielenie absolutorium … Czytaj dalej

XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Szanowni Delegaci zapraszamy na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, który odbędzie się 30 marca 2019r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym, ul. Św. Łazarza 16, Kraków, Aula A, piętro I – szczegóły poniżej Zaproszenie Porządek obrad  Materiały sprawozdawcze: Organy OIL: Okręgowa Rada Lekarska – sprawozdanie z działalności Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej … Czytaj dalej

Apel nr 4

Apel Nr 4 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt … Czytaj dalej

Apel nr 3

Apel Nr 3 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt … Czytaj dalej

Apel nr 2

Apel Nr 2 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 roku w sprawie konieczności zwiększenia nakładów na leczenie stomatologiczne oraz istotnych zmian w zasadach finansowania tego leczenia Na podstawie § 23 pkt 3 załącznika do uchwały Nr 3/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z … Czytaj dalej

Apel nr 1

Apel Nr 1 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zmiany przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty odnoszących się do systemu kształcenia podyplomowego oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 … Czytaj dalej