biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

O izbie

Zespół ds. Kultury

Przewodniczący: prof. Waldemar Hładki

Członkowie: Jolanta Bulzak, Anna Pituch-Noworolska, Jolanta Kieres, Krzysztof Traczyński, Jerzy Gronkiewicz

Zadania Zespołu ds. Kultury:

  1. integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
  2. koordynowanie przedsięwzięć z zakresu literatury, muzyki, fotografii, plastyki, filmu i innych form wyrazu artystycznego członków OIL w Krakowie.
  3. wnioskowanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o wsparcie finansowe  imprez, wchodzących w zakres kompetencji Zespołu ds. Kultury.
  4. wydawanie opinii w sprawie wniosków o dofinansowanie kosztów udziału lekarzy, członków OIL w Krakowie, w imprezach kulturalnych środowiska lekarskiego.

 

Opiekun komisji: Agata Bartoszek

Kontakt: 126191720