twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

BDO – Baza Danych o Odpadach

Dokumenty praktyki a numer rejestrowy W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do obowiązku zamieszczania na dokumentach praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych indywidualnego numeru Bazy Danych o Odpadach (BDO) Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej informuje, że obowiązek ten określony jest w art 63 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701). Indywidualny numer rejestrowy … Czytaj dalej BDO – Baza Danych o Odpadach

EWIDENCJA ODPADÓW

EWIDENCJA ODPADÓW Dotyczy: Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk kontraktowych oraz praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne. Obowiązek: – prowadzenia ewidencji odpadów (na bieżąco) oraz składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania (do 15 marca każdego roku za rok poprzedni) – do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania … Czytaj dalej EWIDENCJA ODPADÓW

Szkolenia – Ochrona Radiologiczna Pacjenta – Komunikat

W związku z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.12.2019 r. dotyczącego stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie wstrzymuje prowadzenie kursów i egzaminów ochrony radiologicznej pacjenta do czasu wejścia w … Czytaj dalej Szkolenia – Ochrona Radiologiczna Pacjenta – Komunikat